Header
PONUDBA
USMERJEVALNE TABLE


USMERJEVALNE TABLE

Značilnosti
  • Usmerjevalna tabla enostranska površina, status prometne signalizacije, usmeritev do objektov, barvno ločevanje glede na vrsto  objekta, skupinske postavitve v prometnem pasu ceste (do2m), vidljivost 24 ur na dan (odsevna folija 1. reda).
  • Končna tabla dvostranska površina, postavitev v neposredni bližini objekta, pozicioniranje objektov, možnost skupinske postavitve.
  • Infomat elektronska usmeritev do iskanih objektov, postavitev na vstopnem predelu ind. cone, možnost iskanja po nazivu in  dejavnosti, možnost iskanja v nemškem in angleškem jeziku.
Velikost
  • usmerjevalna tabla po pravilniku Molis: 1,62x0,30m (2,21m2), 1,35x0,25m (0,34m2) in 0,70x0,25m (0,18m2)
  • usmerjevalna tabla     Trzin: 1,20x0,20m (0,24m2)
  • končna tabla Trzin: 4 x 0,35m x 0,80m